fbpx
marți , 26 mai 2020
Home / Inedit / Spicuiri (2)

Spicuiri (2)

Învățământul se adaptează si se diversifică. Din acest moment încerc să urmăresc doar evoluția unor unități școlare simbol ale Ploieștilor .
În ședința din 1872 a secțiunii Prahova a Societății pentru Învățătura Poporului Român, prof. N. Cropelianu (profesor de matematică la gimnaziu) propune înființarea unei școli secundare de fete, cerere care se materializează în 1874. De amintit faptul că profesorii de la gimnaziul de băieți predau gratuit și la școala secundară de fete.
Războiul de Independență generează emulație în rândul elevilor și dascălilor gimnaziului, aceștia donând sume pentru marele efort național.
Gimnaziul devine oficial “Liceul Sf-ții. Petru si Pavel” la 1 septembrie 1880 cand începe să functioneze și clasa a VIII-a.
Școala secundară de fete din Ploiești este preluată de stat (donată de Societatea pentru Învățătura Poporului Român) în anul 1886; sunt numite profesoare ale școlii dar liceul “Sf. Petru si Pavel” continuă să asigure asistența metodică a unității.
În 1890 la 9 septembrie se pune piatra de temelie al celui de al doilea edificiu reprezentativ al școlii ploieștene, cel a clădirii școlii secundare de fete (pe locul cumpărat anterior de Secțiunea pentru Învățătură a poporului Român, intre străzile Mihai Bravu și Buna – Vestire) dupa planurile arh. Ion. N. Socolescu ( fratele lui Toma N. Socolescu, fost arhitect șef al orasului Ploiești și unchiul arhitectului Toma T. Socolescu).
Un bilanț scurt al învățământului ploieștean la sfarșit de secol XIX ne spune că funcționau șase școli de băieți cu aproximativ 800 elevi și șase școli de fete cu aproximativ 600 eleve; Liceul “Sf-ții. Petru si Pavel” cu peste 500 elevi, Externatul Secundar de fete , Scoala Comercială , Scoala profesională de fete , Școala de meserii.
În anul 1892 este ales terenul unde va fi ridicat noul liceu, la capătul bulevardului, în apropierea bisericii Sf. Gheorghe Vechi. Această alegere a stârnit nemulțumirea enoriașilor , care au înaintat o plângere Patriarhiei cu incovenientele create de construcția liceului în apropiere (rămasă fără urmări). Interesant este că din această plângere aflâm că această biserică (Sf. Gheorghe Vechi ) se mai numea și Biserica Plăieșilor, întrucât aici “ s-a oficiat rugăciunea (marea priveghere ) când s-a binecuvântat și împărtășit Mihai Viteazul și oștile lui, la 1599, de unde a pornit spre munți pentru a lua Ardealul” și avea hramul “Duminica tuturor Sfinților”.
În 1893 se termină construcția Școlii Secundare de fete, iar în 1895 se hotărăște ca aceasta să poarte numele doamnei Milița Despina. Deosebită alegere și cu mare încărcatură simbolică. Nu pot să trec mai departe fără să închin câteva cuvinte acesteia. Despina a fost soția domnitorului Neagoe Basarab și au crescut copiii în norme stricte ale spiritului bizantin (sunt renumite “Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”).
Nicolae Iorga o descrie pe Despina Milița drept „unul dintre cele mai curate chipuri de doamne române. Foarte evlavioasă, iubind ca şi Neagoe clădirile, juvaierele, cărţile preţioase, bună soţie şi duioasă mamă, ea nu-şi dezminţea neamul înalt din care se cobora” (coborâtoare din neamul despoţilor sârbi). O doamnă cu puțină fericire și multe lacrimi.
Unchiul Despinei, a fost mitropolitul Maxim care a aplanat un conflict în 1507, între domnitorul Moldovei Bogdan al III- lea cel Orb și cel al Ungrovlahiei Radu cel Mare spunandu-le amândorura că “suntu creștini și de o seminție” ( oștile celor doi domnitori se aflau față-n față gata de luptă).
Să revenim la școala ploieșteana.
ÎIn 1895 se pune piatra de temelie la construcția edificiului de pe Bulevard al Liceului “Sf-ții. Petru si Pavel” (Liceul Nou) dupa planurile arh. Theodor Dobrescu. Construcția va fi dată în folosință în anul 1898.
În Enciclopedia Română a lui C. Diaconovici (tomul III 1904) se remarcă “imposanta clădire a liceului, cu amfiteatru, musee, laboratorii, săli de desemn, de musică, dupa ultimile sisteme” și ca este “un liceu complet cu secțiunile clasică, reala și modernă” .
Liceul Vechi este repartizat internatului și Școlii comerciale.
Evenimentele se succed cu repeziciune la liceul din bulevard. În 1905 termină liceul din Ploiești prima promoție cu 8 clase, un an mai târziu prima manifestare publică a fanfarei liceului “Sf-ții. Petru si Pavel” (la serbările jubiliare) iar în 1907 începe să funcționeze în cadrul liceului secția comercială (separată de Școala Comercială Inferioară, care funcționa ca unitate independentă).
În anul 1905, Școala de baieti nr 1 a fost dărîmată, şi în 1907 s-a construit clădirea cu etaj a Școlii dupa planurile lui Spiru Haret .
În timpul ocupației germane din primul război mondial, din cauza mobilizării cadrelor didactice, a refugierii unor familii și a sărăciei generale, au funcționat numai 8 școli primare și Școala Secundară de fete “Despina Doamna”. Liceul “Sf-ții. Petru și Pavel” a fost transformat în lazaret german iar cursurile s-au ținut în localul școlii nr. 6 și pentru o perioadă scurtă în localul vechiului liceu.


Despre învățământul ploieștean în perioada interbelică în numărul viitor.

 

Bogdan-Lucian SĂLĂJAN –

Distribuie:

Check Also

Podul Da Vinci, o minune a ingineriei

Deşi este cunoscut pentru picturile sale celebre precum Mona Lisa, Leonardo Da Vinci era un …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *