fbpx
vineri , 3 iulie 2020
Home / Actualitate / Regulament pentru vânzarea locuințelor ANL

Regulament pentru vânzarea locuințelor ANL

Așa cum se cunoaște de ceva timp, primăriile din țară pot vinde apartamentele construite de Agenția Națională a Locuinței familiilor către care respectivele unități locative au fost închiriate. Primăria Ploiești dispune de 364 apartamente sau garsoniere ANL: Strada Arnăuți-114 unități locative, str. Domnișori-62, str. Ion Maiorescu-20, str. Lupeni-20, str. Sabinelor-8, str. Libertății-140. Aleșii locali sunt chemați să aprobe un regulament pentru vânzarea acestor spații aflate în proprietatea statului român și în administrarea Consiliului Local Ploiești. De aceste tranzacții imobliare se va ocupa Primăria Ploiești, în calitatea sa de administrator al locuințelor ANL.
Cine poate cumpăra locuințele ANL
Spațiile locative se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora, la expirarea unui an de locuire neîntreruptă sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea, în condițiile legii. La data exprimării opțiunii de cumpărare, solicitanții trebuie să îndeplinească anumite condiții: titularul sau familia sa (soț/soție, copii sau alte persoane aflate în întreținere) pot beneficia o singură dată de cumpărare a unei locuințe ANL; să nu dețină, el sau familia sa (soț/soție, copii sau alte persoane aflate în întreținere), o altă locuință în proprietate, inclusiv case de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință dobândită în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă/persoană de 37 mp; titularul sau familia sa să nu dețină, la data cumpărării spațiului ANL, un teren atribuit cf. Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe (loturi gratuite, acordate de primării); la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie realizat în ultimul an să nu depășească 100% salariul mediu net pe economie.
Modalități de plată a apartamentelor
Prețul locuinței se poate achita astfel: integral, la data încheierii contractului de vânzare, din sursele proprii ale cumpărătorului; cu achitarea integrală a prețului final din surse proprii ale beneficiarului sau din credite la bănci acreditate, inclusiv cu garanția statului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, dar nu mai mult de 10 zile de la data HCL privind antecontractul; în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, aceeași pe tot parcursul contractului, cu plata unui avans de 15% din prețul de vânzare. Pentru ultima variantă, în cazul neachitării ratei la termenul scandent, cumpărătorul datorează majorări de întârziere de 2% din valoarea ratei lunare. Execuția plății poate fi suspendată pentru o perioadă de trei luni, cu respectarea unor condiții: depunerea unei cereri motivate, neprelungirea perioadei de contract, să fi trecut 36 de luni de la ultima suspendare. În cazul neachitării ratelor după aceste perioade de clemență, contractul este reziliat de drept, iar titularul nu va putea solicita rambursarea sumelor achitate. Plata în rate se poate stabili pentru 15, 20 și 25 de ani. Odată cu dobândirea locuinței, proprietarul va obține și cotă parte din terenul pe care este amplasat spațiul.
Bani pentru construirea
altor blocuri
Sumele obținute din vânzarea locuințelor ANL vor fi utilizate pentru construirea altor unități locative. De fapt, banii nu rămân la primării, ci acestea îî virează Agenției Naționale a Locuinței, printr-un cont special înființat la Trezorerie, pentru finanțarea programelor de edificare a spațiilor locative, în funcție de programele adoptate. Primăria va rămâne doar cu un comision de 1% din valoarea apartamentelor, bani care vor acoperi integral cheltuielile de evidență și vânzare a locuințelor.

Distribuie:

Check Also

A fost operaționalizat Sumal 2, sistemul care ar trebui să elimine tăierile ilegale de păduri din România

Guvernul României a aprobat, în ședința din data de 25 iunie, HG pentru aprobarea Normelor …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *