28.9 C
Ploiești
duminică, 25 iulie, 2021
Acasă Actualitate În 2020, CJ Prahova a suferit foarte tare la proiectele de dezvoltare...

În 2020, CJ Prahova a suferit foarte tare la proiectele de dezvoltare a județului

Articol de Maria Bogdan

     An foarte slab din punct de vedere al investițiilor, la Consiliul Județean Prahova! În 2020, la capitolul transporturi, secțiunea de funcționare, dintr-o alocare definitivă de 94.535,81 mii lei, s-au cheltuit 46.740,47 mii lei, în procent de 49,44%. Strict pentru lucrările de reparații la drumuri și poduri județene s-au alocat fonduri în sumă de 63.684,40 mii lei, din care s-au utilizat 21.619,21 mii lei, în procent de 33,95%! La secțiunea de dezvoltare e și mai rău: pentru transporturi, adică investiții în drumuri județene, fondurile alocate au fost de 90.267,88 mii lei, realizându-se 10.859,73 mii lei, în procent de 12,03 %!


     La ultima ședință ordinară din luna mai, Consiliul Județean Prahova a aprobat execuția secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2020. Foarte interesant de văzut cum s-au descurcat autoritățile în primul an de pandemie din istoria recentă a României, suprapus cu două rânduri de alegeri, locale și parlamentare. Astăzi ne vom referi numai la bugetul propriu al CJ Prahova, iar concluzia nu este una favorabilă mai ales la capitolul dezvoltare, în special la secțiunea „transporturi”. Să facem o precizare: pe 23 octombrie 2020 a fost învestită în funcție noua conducere a CJ. Cu alte cuvinte, responsabilitatea bugetului pică în proporție covârșitoare în sarcina vechii administrații județene.

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

     Veniturile definitive, stabilite după nenumărate rectificări bugetare, au fost de 362.066,52 mii lei, gradul de realizare situându-se la 99,50%. Cheltuielile efectuate au fost de 330.871,18 mii lei, față de un program de 394.840,45 mii lei, în procent de 83,80 %. Ponderea sumelor utilizate pe domenii de activitate față de totalul bugetului de funcționare se prezintă astfel: asistență socială-46,08 %, transporturi-15,88%, cultură-11,27%, autorități publice-10,74%, sănătate-7,33%, apărare și ordine publică-3,43%, învățământ-2,59% etc.
     Pe capitole de cheltuieli, am avea următoarea oglindă a cheltuielilor de funcționare:
-autorități publice și acțiuni externe: pentru funcționarea Consiliului Județean Prahova, au fost alocate credite bugetare în sumă de 41.097,19 mii lei și s-au realizat 35.520,83 mii lei, în procent de 86,43%. Din această sumă, cheltuielile de personal au fost de 27.704,85 mii lei, ceea ce reprezintă aproximativ 78% din întreagul buget consumat.
-tranzacții privind datoria publică și împrumuturi: fondurile alocate au fost în sumă de 1.520,00 mii lei, fiind utilizate pentru plata dobânzii datoriei publice aferente împrumutului contractat de CJ cu Banca Comercială Română în anul 2007, proiectului SAMTID, realizându-se 1.435,33 mii lei, în procent 94,43 %.
-apărare: la acest capitol bugetar a fost finanțat Centrul Militar Județean, cu fonduri în sumă de 154,00 mii lei (bunuri şi servicii), realizându-se 140,96 mii lei, în procent de 91,53%.
-ordine publică și siguranță națională: la această secțiune au fost aprobate bugete pentru Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (145,00 mii lei-bunuri și servicii, din care s-au transferat real 101,00 mii lei, în procent de 69,66%) și Direcția Județeană de Pază Prahova, pentru care s-a alocat suma de 11.398,00 mii lei, din care cheltuielile de personal înseamnă 97,13% (11.071,95 lei). Reamintim că această din urmă direcție este propusă pentru desființare, dar deocamdată procesul de restructurare a fost blocat în instanță.
-învățământ: bugetul programat a fost de 5.458,90 mii lei, fiind realizat în proporție de numai 81,35% (4.446,46 mii lei).
-sănătate: s-au alocat fonduri în sumă de 22.703,00 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii ale spitalelor aflate în subordinea CJ, dar și pentru asigurarea contribuției la contractele de asociere cu unele unităţi administrativ-teritoriale, realizându-se 22.702,53 mii lei, în procent de 99,99%.
-cultură, recreere și religie: pentru asigurarea funcționării a 5 instituții de cultură, din care numai una realizează venituri proprii, s-au alocat fonduri în sumă de 23.006,03 mii lei, realizându-se 22.741,08 mii lei, în procent de 98,84 %.
-asigurări și asistență socială: pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova s-au alocat 154.122,98 mii lei și s-au realizat 153.179,58 mii lei (99,39%), în acest caz, cea mai mare sumă mergând la cheltuielile de personal, respectiv, 83% din bugetul realizat.
-protecția mediului: reprezintă contribuția unităților administrativ teritoriale la Fondul IID, în sumă de 6.186,00 mii lei, realizându-se 1.579,14 mii lei, în procent de 25,53%. Precizare: IID reprezintă fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele ce țin de infrastructura serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
-agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare: înseamnă de fapt Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova, spre care au fost transferate două rânduri de sume: odată 731,97 mii lei, iar altădată, la capitolul bugetar „transporturi”, 5.816,33 mii lei (cheltuieli de personal 3.291,13 mii lei). Și această direcție a fost propusă spre desființare, dar procedura a fost oprită în instanță.
-transporturi: în execuția bugetară se scrie, printre altele, că „reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere a reprezentat una dintre preocupările principale ale CJ, care a urmărit creșterea siguranței rutiere prin întreținerea, consolidarea, repararea drumurilor și a podurilor județene.” Așa de preocupantă a fost chestiunea încât, dintr-o alocare definitivă de 94.535,81 mii lei, s-au cheltuit 46.740,47 mii lei, adică 49,44%. Și ca să fie și mai rău, pentru lucrările de reparații la drumuri și poduri județene s-au alocat fonduri în sumă de 63.684,40 mii lei, din care s-au realizat 21.619,21 mii lei, în procent de 33,95%!
-alte acțiuni publice: aici se regăsesc cheltuielile Serviciului Public Județean Salvamont, cu un buget aprobat de 1.877,00 mii lei și realizat de 1.838,67 mii lei (97,96%).

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

     Prin HCJ 15/20 februarie 2020 s-au aprobat venituri în sumă de 111.665,73 mii lei și cheltuieli în sumă de 174.675,05 mii lei, diferența de 63.009,32 mii lei având ca sursă de finanțare excedentul bugetului județului pe anul 2019. Prin rectificări repetate s-a ajuns, la sfârșitul anului, la venituri definitive de 106.508 mii lei, din care s-au realizat 32.595,33 mii lei (30,60% față de bugetul definitiv) și la cheltuieli de 160.074, 52 lei, din care s-au realizat 51.198,69 mii lei (31,98%). Să vedem însă cum s-au cheltuit banii s-au mai bine zis… cum nu s-au cheltuit!
-autorități publice și acțiuni externe: s-au alocat fonduri pentru dezvoltare în sumă de 3.980,50 mii lei, din care s-au cheltuit 2.053,19 mii lei, în procent de 51,58%. Evident, cele mai mici procente în acest caz (11,48) înseamnă proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN);
-învățământ: s-au alocat fonduri de dezvoltare în sumă de 9.781,66 mii lei, din care s-au cheltuit 8.380,86 mii lei, în procent de 85,68 %. Aici se încadrează parteneriate cu primăriile Aluniș, Blejoi, Cornu, Balta Doamnei, Cerașu, Cosminele, Drajna, Filipeștii de Pădure, construire clădire Școala Gimnazială Specială nr. 1 Ploiești (PNDL), pentru care s-au alocat 7.111,85 mii lei, din 7.965,81 mii lei.
-sănătate: s-au alocat fonduri în sumă de 30.168,37mii lei, realizându-se 12.973,30mii lei, în procent de 43,00%, pentru finanțarea transferurilor de capital la spitalele aflate în subordinea Consiliului Judetean, dar și a unor investiții (în tabelul 1 găsiți doar unele dintre sume):

     S-ar cuveni să facem următorul comentariu: anul trecut, CJ Prahova ar fi trebuit să transfere Primăriei Ploiești 1.000,00 mii lei pentru amenajarea Secției Covid de la Spitalul Municipal, dar până la urmă acolo au plecat doar 304,38 mii lei (30,43%). Cât despre fondurile europene, ce ar mai fi de discutat?
-cultură, recreere și religie: transferurile în completare pentru realizarea programelor
de dezvoltare au fost în sumă de 100,00 mii lei, realizându-se 98,18 mii lei, în procent de 98,18%. Totodată, au fost alocate 3.703,97 mii lei, realizându-se 1.935,08 mii lei, în procent de 52,24%, pentru investiții în anumite localități din județ, printre care Ploiești, Vălenii de Munte, Azuga, Baba Ana, Dumbrava, Măgurele, Olari, Podenii noi etc.
-asigurări și asistență socială: fondurile definitive au fost de 5.672,54 mii lei, din care s-au cheltuit 3.554,98 mii lei, în procent 62,67% (investiții la centrele din zona de responsabilitate a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului). În general impedimentele au fost întâmpinate la investițiile noi de la CSC Sf Filofteia Câmpina și CARB Câmpina.
-locuințe, servicii și dezvoltare publică: În cadrul acestui capitol bugetar se regăsesc fondurile alocate pentru refacerea infrastructurii, respectiv lucrări de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă, distribuție gaze naturale și iluminat public, suma alocată fiind de 14.615,66 mii lei, realizându-se 9.782,71 mii lei, în procent de 66,93%.
-protecția mediului: s-au alocat, în principal pentru lucrări de canalizare în anumite localități, fonduri în sumă de 847,12 mii lei, din care s-au realizat 689,97 mii lei, în procent 81,45%.
-transporturi: fondurile alocate la acest capitol au fost de 90.267,88 mii lei, realizându-se 10.859,73 mii lei, în procent de 12,03 %. Ca să înțelegem de ce procentul este atât de mic, trebuie mai întâi să vedem că anumite subvenții, fonduri naționale sau ajutoare de stat pentru calamitățile naturale din 2018 nu au mai ajuns în teritoriu anul trecut, așa cum s-a întâmplat și în 2019 și 2018. Despre proiectele europene nu avem ce comenta: CJ nu a început lucrările, de aceea nu au fost efectuate plăți. În acest caz fondurile sunt disponibile oricând, cu condiția efectuării investițiilor – vezi tabel 2.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Articole recente

Să înceapă spectacolul Planetei!

Editorial de Mariana Podeanu     Primele frânturi de amintiri cu jocurile olimpice implică vocea lui Cristian Țopescu, un ecran alb-negru cu ceva purici, forfotă...

Atleții de la CSS Ploiești – Campioni ai României la ștafetă

Articol de Daniel Lazăr     În zilele de 16 și 17 iulie a.c. s-a desfășurat, pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești, Finala Campionatului Național...

Corecție de 100 % la partea de proiectare a unei importante investiții din Ploiești

Articol de Miruna Bogdănescu     Unitatea de management din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care urmărește Programul Operațional Regional 2014-2020, derulat prin...

25 iulie – Ziua RADIOLOCAŢIEI

La data de 25 iulie 2020, aniversăm 65 de ani de la înfiinţarea Armei moderne – Trupele Radiotehnice. Prin înfiinţarea Trupelor Radiotehnice s-a realizat...

Ana-Maria Popescu a adus prima medalie la Tokyo!

Olimpiada a început, iar astăzi a venit și prima medalie pentru delegația României la Tokyo. Ana-Maria Popescu a fost la tușă de aur -...

Cum a ajuns Ploieștiul un oraș murdar-murdar și cum ne ia operatorul peste picior

Articol de Maria Bogdan    Primăria Ploiești pare legată de mâini și de picioare în problema salubrizării orașului. Din afară se vede și că primarul...