14.6 C
Ploiești
miercuri, 27 octombrie, 2021
Acasă Anunt de presa Comunicat de presă începere proiect POC-Asigurarea accesului la învățământul online în școlile...

Comunicat de presă începere proiect POC-Asigurarea accesului la învățământul online în școlile din Comuna Berceni

Septembrie 2021

Comunicat de presă începere proiect POC-Asigurarea accesului la învățământul online în școlile din Comuna Berceni

UAT Berceni, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 16.06.2021 proiectul    „Asigurarea accesului la învățământul online în școlile din Comuna Berceni”,  Cod SMIS 2014+ 144069,     cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 116/233t/16.06.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și UAT Berceni.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 apel 2 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

 

Obiectivul general al proiectului este stimularea participarii la educatie a copiilor afectati de migratia parintilor din comuna Berceni, judetul Prahova. Proiectul are ca scop implementarea de masuri care au ca efect reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învatamântul prescolar, primar si secundar de calitate, cresterea participarii la învatamântul ante-prescolar si prescolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinând minoritatii roma si a celor din mediul rural, precum si masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinând grupurilor vulnerabile. În acest scop, prezentul proiect propune o serie de activitati care vizeaza integrarea si încurajarea copiilor din grupurile vulnerabile, suport si sprijin pentru acestia, precum si încurajarea si crearea conditiilor necesare în vederea participarii la procesul de învatamânt si la activitatile proiectului. Astfel, se au în vedere urmatoarele actiuni:

– Suport educational suplimentar si/sau complementar

– Activitati de dezvoltare a abilitatilor emotionale si sociale inter-personale

– Activitati recreative si de socializare

– Sprijin material pentru participarea la educatie si activitati

– Asigurarea de servicii de educatie parentala si de consiliere sociala.

Activitatile adaptate necesitatilor din comuna Berceni, Prahova vor contribui pe termen lung la adoptarea unor sisteme moderne de sprijinire a educatiei in randul copiilor afectati de migratia parintilor.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1 – Reducerea riscului de abandon scolar prin oferirea de suport educational complementar pentru un numar de 50 de copii pe parcursul a 18 luni
  2. OS2 – Dezvoltarea rezilientei copiilor si avordarea de sprijin în traversarea perioadei de separare de parinti prin consilierea psihologica a 50 de copii pe parcursul a 18 luni
  3. OS3 – Dezvoltarea emotionala si incluziunea sociala a 50 de copii afectati de migratia parintilor prin derularea de activitati de socializare si petrecere a timpului liber pe o perioada de 18 de luni
  4. OS4 – Stimularea participarii la procesul educational prin acordarea de pachete de sprijin unui numar de 50 de copii aflati în situatii de risc
  5. OS5 – Dezvoltarea comunicarii cu parintii din strainatate si obtinerea de beneficii sociale prin asigurarea de servicii de educatie parentala si de consiliere sociala pentru un numar de 40 de reprezentanti ai copiilor

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.145.326,30 lei cu TVA, din care:

– Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.078.590,05. lei

– Valoarea eligibilă nerambursabilă:  1.057.018,26  lei (Valoare FEDR = 916.801,50 lei, Valoare BS = 140.216,76 lei)

– Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 21.571,80 lei

– Valoarea neeligibilă a proiectului: 66.736,24 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul UAT Berceni reprezentată legal de către dna primar  Pandele Cosmina Ramona

 

Data incepere implementare proiect 16.06.2021

Data finalizare implementare proiect 31.05.2022

Proiect cofinanțat din  Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 ”Competitivi împreună!”

 

Date de contact:

Primaria Berceni, Localitatea BERCENI, str. Prof. Voicu Ion, nr. 140A, cod poștal 107060, judeţul PRAHOVA, România, telefon 0244470588, fax 0244470209, poştă electronică:            office@primariaberceniph.ro

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Articole recente

Mai mare daraua decât ocaua!

Cam așa am putea spune, privind suma atribuită de CJ Prahova organizațiilor non-guvernamentale, pentru activități nonprofit de interes județean: 200.000 lei, cu o valoare...

CampaniA Ziarul Ploieștii: „Dăm toate peisajele din lume pe cele de acasă”

Istoria Mănăstirii Aninoasa-Argeș vine din anul 1677, când clucerul Tu­doran Vlădescu a ridicat bise­ri­ca pentru curtea sa boierească. Dar s-a întâmplat ca în acel...

Spitalul Municipal Câmpina redevine unitate suport Covid

Abia ce-și reluase de la 1 iulie activitatea normală, că Spitalul municipal Câmpina redevine unitate suport Covid. Deja, în contextul creșterii numărului de îmbolnăviri...

Încep lucrările de modernizare a școlilor din Sinaia

Primăria Sinaia anunță că a început prima etapă a proiectului Sinaia 3.0, în valoare totală de 4.599.703,49 euro, prin care se va reface mare...

Tragedia unor regimuri corupte

E aceeaşi poveste a corupţiei prezentă pretutindeni, din nou şi din nou. Puterea care în numele celor mulţi îi serveşte pe cei puţini. Actuala...

Revine „Bazarul copiilor”!

Asociația Mozaic Comunitar Ploiești anunță că se va relua Bazarul Copiilor, organizat de câțiva ani la Sala Sporturilor - Zona Turnului Parașutiștilor. Într-un comunicat...