fbpx
miercuri , 3 iunie 2020
Home / Mozaic / Celebrul dirijor, compozitor şi prof. univ.dr. Marin Constantin, Ambasador de onoare al UNESCO – 95 de ani de la naştere

Celebrul dirijor, compozitor şi prof. univ.dr. Marin Constantin, Ambasador de onoare al UNESCO – 95 de ani de la naştere

Joi, 26 februarie a.c., sau împlinit 95 de ani de când a văzut lumina zilei şi razele binefăcătoare ale soarelui, în satul Urleta din comuna Băneşti, judeţul Prahova, cel care a devenit celebrul dirijor, compozitor şi prof. univ. dr. MARIN CONSTANTIN – Artist Emerit, Ambasador de onoare al UNESCO, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Muzică „Gh. Dima” din Cluj Napoca, personalitate de excepţie a ştiinţei şi artei muzicale româneşti şi universale din veacul XX.
După terminarea, cu brio, a şcolii primare din satul natal, viitorul mare muzician se înscrie, în anul 1936, la Şcoala Normală de Băieţi din Ploieşti, dar după primele două clase, această instituţie de învăţământ desfiinţându-se, îşi continuă cu succes studiile la vestita Şcoală Normală de Băieţi „Spiru Haret” din Buzău, obţinând în anul 1944, titlul de învăţător.
Remarcat în timpul şcolii normale buzoiene, pentru excepţionalul său talent în domeniul artei sonore de către eminentul profesor de muzică, dirijor şi autor de manuale didactice Ioan D. Vicol, tânărul învăţător Marin Constantin urmează, în perioada 1944-1949 cursurile Academiei de Muzică din Bucureşti şi, în paralel, ale Facultăţii de Psihologie şi Filozofie din cadrul Universităţii din Capitală.
În perioada studiilor muzicale universitare, studentul Marin Constantin a beneficiat de îndrumarea de specialitate din partea unor eminenţi maeştri ai muzicii şi pedagogiei muzicale româneşti, printre care: acad. Mihail Jora, prof. univ. Ioan D. Chirescu, Marţian Negrea, Dimitrie Cuclin, George Breazul, Dumitru D. Botez, Zeno Vancea, Vasile Popovici şi Florin Eftimescu, iar la Facultatea de Psihologie, Filozofie – printre profesorii săi s-au aflat G. Antonescu, Mircea Florian, acad. Dimitrie Gusti, Mihail Ralea, Tudor Vianu ş.a.
Încă din timpul studiilor muzicale universitare, profesorul Marin Constantin se afirmă ca dirijor la diferite formaţii corale studenţeşti şi de amatori din Capitală. În 1951, remarcând capacitatea profesională şi performanţele sale artistice, forurile centrale de specialitate l-au investit în funcţia de director general şi dirijor al Ansamblului Tineretului din România, cu care a participat la numeroase turnee artistice şi festivaluri internaţionale ale tineretului şi studenţilor, obţinând pentru incontestabilele performanţe artistice Premiul I şi Medalii de aur, iar în 1956, şi titlul de Artist Emerit.
Urmând exemplul iluştrilor săi înaintaşi, dirijorul şi compozitorul Marin Constantin, începând din 1960 se dedică şi nobilei activităţi didactice universitare ocupând, prin concurs, întreaga ierarhie universitară, cea de profesor la catedra de Ansamblu şi dirijat coral din Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, între anii 1970-1993. În perioada 1960-1964, maestrul Marin Constantin este numit şi directorul general al Direcţiei Muzicii din Ministerul Culturii, iar între anii 1966-1970 s-a aflat la cârma primei scene lirice a ţării, Opera Naţională din Bucureşti.
Continuând cu succes importantele tradiţii ale muzicii corale româneşti, în 1958, distinsul muzician Marin Constantin pune bazele Capelei corale „Gheorghe Cucu” pe care în 1963 o transformă în Corul de Cameră Madrigal, iar în 1996, prin Hotărâre Guvernamentală, devine CORUL NAŢIONAL DE CAMERĂ MADRIGAL.
Această excelentă instituţie muzicală a constituit pentru compozitorii consacraţi sau mai tineri, dar şi pentru studenţii secţiei de compoziţie nu numai un interpret unic ci şi un original laborator de creaţie în cadrul căruia înflorea triada: compozitor – dirijor – madrigalist. Sunt evidente în acest sens lucrările corale dedicate în primă audiţie absolută corului Madrigal de către renumiţii compozitori: Ştefan Niculescu, Anatol Vieru, Myriam Marbe, Tiberiu Olah, Irina Odăgescu – Ţuţuianu, Dan Buciu, Mihai Moldovan etc.
Sub autoritara baghetă a dirijorului magician Marin Constantin, Corul Naţional de Cameră Madrigal a susţinut peste 3500 de concerte, din care: 2300 în străinătate, în majoritatea ţărilor europene, în cele două Americi, Canada şi în spaţiul asiatic. În acest context, se înscrie prezenţa Corului Naţional de Cameră Madrigal la toate ediţiile Festivalului şi Concursului Internaţional George Enescu (începând cu ediţia a III-a din 1964), dar şi la alte manifestări similare din Franţa, Austria, Germania, Polonia, Italia, Olanda, Cehia ş.a., pretutindeni bucurându-se de cele mai mari succese şi deosebite aprecieri din partea unor înalte personalităţi ale artei muzicale mondiale, presei de specialitate şi numerosului public.
Inegalabilul dirijor şi profesor Marin Constantin, între anii 1976-1994 a condus cursuri internaţionale de dirijat şi interpretare corală în Italia, Elveţia, Columbia, Mexic, Ecuador, Venezuela, SUA etc. Grandiosul opus discografic Arta construcţiei şi interpretării corale, editat în zece CD-uri, este rodul ştiinţei şi experienţei profesionale a maestrului Marin Constantin, care, de-a lungul vieţii a parcurs cu repertoriul coral deosebit de vast, ce cuprinde în cele patru direcţii repertoriale: capodopere ale Renaşterii europene, muzicii bizantine, muzicii clasice şi contemporane româneşti şi universale, sute de opusuri.
Ilustrul muzician Marin Constantin a fost un eminent compozitor. Începând din 1954, opera sa componistică cuprinde numeroase creaţii de referinţă inspirate, în primul rând, din comoara nestematelor noastre creații populare, din viaţa şcolii şi a tinerii generaţii, precum şi din tradiţiile tezaurului muzical prahovean. În acest sens, se remarcă Suita prahoveană scrisă pe versuri populare în 1986, sau piesa Pe plaiul României (1989), versuri de Viorel G. Cozma.
Excepţionala activitate artistică desfăşurată timp de aproape şase decenii de celebrul dirijor, compozitor şi profesor univ. dr. Marin Constantin, a fost răsplătită cu numeroase şi importante ordine şi medalii ale statului român, UNICEF, cu diplome de onoare ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunii Criticilor Muzicali, ATM etc. În anul 1984, maestrul Marin Constantin obţine titlul de Doctor în filozofia muzicii (în SUA), iar în 1985, titlul de Doctor în Muzicologie al Academiei „Gh. Dima” din Cluj Napoca. În 1994, această instituţie de învăţământ i-a decernat şi cel mai înalt titlu academic: Doctor Honoris Causa. În anii 1990, 1992, 1994, a fost declarat Omul Internaţional al Anului, iar din 1992 a fost investit şi cu titlul de Ambasador de onoare UNESCO.
Începând din anul 1999, prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării, dirijorul Marin Constantin a fost numit fondatorul şi director onorific pe viaţă al Corului Naţional de Cameră Madrigal. Numele său este menţionat în aproape zece ediţii ale unor importante lexicoane din America, Anglia etc.
Legat profund de judeţul natal şi judeţul Buzău, eminentul muzician împreună cu Corul de Cameră Madrigal, a concertat în oraşele Ploieşti, Câmpina, Sinaia, satul Urleta, Buzău şi la ediţiile din 1994, 1995, 1996, ale Festivalului Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu”, ce a avut loc în Ploieşti la sala de concerte „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul Constantinescu”.
Ulterior, a fost sărbătorit într-un concert excepţional în Sala Auditoriu a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Ploieşti – unde în anii 1936-1937, s-a aflat ca elev al Şcolii Normale de Băieţi Ploieşti. Au susţinut atunci alocuţiuni prof. univ. dr. Mihai Cosma, muzicologul Petre Codreanu, compozitorul şi muzicologul Vasile Donose, ing. Mircea Labă – care a finanţat integral şi toate cheltuielile de organizare a manifestării omagiale la Ploieşti şi Păuleşti şi prof. dr. Al. I., Bădulescu.
Simbol al culturii şi artei muzicale româneşti şi contemporane, maestrul Marin Constantin, care a trecut în eternitate la cumpăna dintre anii 2010-2011, merită întreaga noastră stimă, admiraţie şi preţuire, aşa cum a consemnat-o, la vremea respectivă şi un alt mare fiu de onoare al acestui judeţ şi al culturii române:
Astăzi, Marin Constantin este nu numai creatorul corului „Madrigal”, dar a devenit un fel de monument natural al glasului uman în cântec şi, fără nicio îndoială, unul dintre cei mai desăvârşiţi dirijori de voci umane cântătoare din lume… om de mare tandreţe, de o eleganţă viguroasă, produs natural al cerului, ca şi Ion Creangă, decretat de George Călinescu monument al naturii şi, de ce nu, la rândul nostru, nu l-am decreta pe Marin Constantin un monument al naturii, deci produs natural. Marin Constantin însănătoşeşte melosul, aducând cântecul lumii la noi acasă şi producând o rază de lumină., exact atunci când ai nevoie de ea… Ce se cuvine Madrigalului? O reverenţă. Ce se cuvine lui Marin Constantin? Un omagiu.(Nichita Stănescu).

Distribuie:

Check Also

Ploieşteanul IOAN GRIGORESCU, „CĂLĂTORUL CU CINCI PICIOARE”

În peregrinările sale prin mahalalele Ploeștilor, Ioan Groșescu poposind în mahalaua, “văpsea galbenă”, Sf.Dumitru ne …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *